Truman Kapote


“Svaka ljubav koja leži u prirodi čoveka prirodna je i prelepa. Samo bi licemeri smatrali čoveka odgovornim zbog onog što voli, emocionalno nepismeni i oni puni pravedničke zavisti, uzrujani dušebrižnici, koji tako često brkaju strele uperene ka nebesima sa onima koje vode u pakao.”

Truman Kapote


PROČITAJTE I OVO:  En Morou Lindberg