Marketing

Reklamirajte se u Bookvar magazinu po povoljnim cenama.

Banner pozicije za mesec dana:

Pozadinska reklama sa aktivnim linkom – 15.000,00 dinara
Pozicija 1 – 12.000,00 dinara
Pozicija 2 – 10.000,00 dinara
Pozicija 3 – 7.000,00 dinara
Pozicija 4 – 5.000,00 dinara

Objavljivanje PR ili CEO teksta – 7.000,00 dinara

Pišite nam na bookvarmagazin@gmail.com