Udžbenik iz Srbije u najužem izboru za Nagradu „Najbolji evropski udžbenik“


Matematika 2. Udžbenik i radna sveska za drugi razred osnovne škole autorke Vesne Rikalo, u izdanju Kreativnog centra, jedina su izdanja iz Srbije koja su se našla u najužem izboru za ovogodišnju Nagradu Najbolji evropski udžbenik (Best European Learning Materials Award – BELMA).

Nagrade za najbolje evropske udžbenike dodeljuju Frankfurtski sajam knjiga, Međunarodna asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija (IARTEM) i Evropsko udruženje izdavača udžbenika (EEPG), a svečano proglašenje pobednika tradicionalno se održava prvog dana Sajma knjiga u Frankfurtu u prostoru Obrazovnog foruma. Ovogodišnji Sajam knjiga u Frankfurtu trajaće od 19. do 23. oktobra.

Kreativni centar je već pet puta osvojio ovu nagradu.

U knjizi Matematika 2. Udžbenik za drugi razred osnovne škole nastavne teme su postupno i prirodno razložene na nastavne jedinice. Svaka nastavna jedinica pruža optimalnu količinu informacija i po obimu odgovara uzrastu učenika – uglavnom je jedna lekcija data na jednoj strani, što učeniku omogućuje dobar pregled gradiva i lako snalaženje u udžbeniku. Lekcije obuhvataju i zadatke za samostalan rad, pa đaci mogu da provere u kojoj su meri usvojili nove pojmove. Predviđene su i aktivnosti za rad u paru ili za grupni rad, što će usvajanje znanja učiniti zanimljivim i dinamičnim. Nakon svake nastavne celine sledi rubrika Šta smo učili, u kojoj se ukratko i na pregledan način izlaže pređeno gradivo.

Radna sveska čini celinu sa udžbenikom i u njoj su zastupljeni zadaci svih tipova i različitog stepena težine. Pri izboru zadataka vodilo se računa o njihovim različitim funkcijama, a to su usvajanje novih sadržaja obrađenih u udžbeniku, uvežbavanje nekih postupaka i ovladavanje njima, formiranje radnih navika, primena znanja u svakodnevnim situacijama, razvijanje misaonih operacija. Osnovna težnja jeste da svi učenici savladaju osnovne programske zahteve, ali su u radnoj svesci dati i složeniji zadaci, namenjeni učenicima koji mogu brže da napreduju. Takvi su i zadaci na Šarenim stranama, koji podstiču dečju kreativnost i interesovanje za matematiku.

PROČITAJTE I OVO:  Željko Obrenović: Danas je više pisaca nego čitalaca

Evropsko udruženje izdavača udžbenika (EEPG) formirano je 1991. godine, kada je obuhvatalo dvanaest izdavačkih kuća iz dvanaest evropskih zemalja. Kreativni centar postao je član ovog udruženja krajem 2005. godine, što je svojevrsno priznanje za rezultate postignute u produkciji udžbenika tokom poslednjih nekoliko godina. Danas ovo udruženje okuplja članove iz dvadeset tri evropske zemlje, a sve te izdavačke kuće specijalizovane su za izdavanje udžbenika, obrazovne literature za nastavnike, dodatne školske literature i drugih obrazovnih materijala. Zadatak udruženja jeste da omogući razmenu iskustava među evropskim izdavačima udžbenika, da istraži i širi informacije o razvoju obrazovanja širom Evrope, kao i da podstakne saradnju među zaposlenima u vodećim evropskim izdavačkim kućama koje objavljuju udžbenike. Namera udruženja jeste da motiviše decu i mlade ljude, da ih uputi u mogućnosti i prednosti ostvarivanja dobre komunikacije, da ih upozori na opasnosti od predrasuda, kao i da doprinese stvaranju razumevanja i poštovanja istorijskog i kulturnog nasleđa drugih.