Oskar Vajld


Čovek je najmanje svoj kada govori oo sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu.

Oskar Vajld, engleski pisac