Sve što ste hteli da znate o fantastici u knjizi “101 lice fantastike”


101 lice fantastike Ilije Bakića nominalno čine kratki ogledi o delima više o stotinu pisaca prevashodno naučne fantastike ali i epske fantastike odnosno fantastike natprirodnog – horora ili mračne fantastike, kako pisaca koji su odavno zauzeli svoje mesto u analima žanrovskih književnosti odnosno sveukupne literature tako i autora koji poslednjih decenija određuju pravce aktuelnog razvoja ovih žanrova.

Naučna i epska fantastika, odnosno mračna fantastika/horor, većim delom XX veka tretirani su kao paraliterarni proizvodi za “široku potrošnju” da bi im krajem ovog perioda u svetskim razmerama bili priznati umetnički kredibilitet i relevantnost. Nažalost, na ovdašnjim prostorima još uvek nema njihovog adekvatnog akademskog razmeravanja odnosno podrške šire kulturne javnosti; deo negativnog (ili krajnje uzdržanog) odijuma prema njima posledica je i nepoznavanja istorijata žanrova odnosno tekućih dešavanja u svetu ali i na srpskoj žanrovskoj sceni.

101 lice fantastike moguće je iščitavati kao niz ogleda o piscima fantastike u kojima je bez, za žanrove uobičajenih frazeoloških pompeznosti, već, naprotiv, sintetički, racionalno i argumentovano tretiran njihov opus, razmatrana pojedina reprezentativna dela odnosno dat zaključak koji sažima autorova interesovanja i domete.

Pisci se ne tretiraju izolovano već su pozicionirani u opšteistorijskim tokovima razvoja žanrovske literarture, precizirani su pomaci koje su doneli odnosno njihov doprinos razvoju specifične žanrovske tematike i ikonografije. Tako čitalac biva upoznat ne samo sa opusom autora kao pojedinca već i sa osnovnim tendencijama razvoja ove grane literature, od njenog nastanka do danas.

Konačno, 101 lice fantastike se može iščitavati i kao kritički leksikon relevantnih žanrovskih pisaca odnosno svojevrsna žanrovska hrestomatija iz pera autora koji više od tri decenije aktivno prati i iščitava naučnofantastična dela te o njima daje svoj kritički sud. 101 lice fantastke jeste dobrodošli kritički uvod u svetove žanrovske fantastike i kao takvo je delo jedinstveno na ovdašnjoj književnoj i kulturnoj sceni koje popunjava jednu od većih praznina u poznavanju sveukupnog bogatstva literature.

PROČITAJTE I OVO:  Promocija knjige "Sidro na dnu noći" Milana Dabovića