Postoji li veza između spavanja i književne kreativnosti?


Svi mi imamo određeni ritam dana: buđenje, ustajanje, dnevne obaveze, odlasci na spavanje… Postoje ljudi koji su produktivniji rano ujutro i oni koji više vole da odspavaju i krenu u radne pobede kada dan uveliko odmakne.

Marija Popova, autorka stranice „Brain Pickings“, napravila je sa timom dizajnera zanimljivu infografiku u kojoj pokazuje kako dnevne rutine pisaca utiču na njihov rad i u kakvoj je sprezi jutarnja (ne)aktivnost sa brojem objavljenih dela i nagradama koje su dobili. Iako bi moglo da se učini da postoji direktna korelacija između vremena ustajanja i veštine pisaca, ove informacije treba uzeti sa rezervom, jer sagledavaju samo jedan od mogućih aspekata u formiranju kreativnosti.

Infografika je nastala na osnovu beležaka koje je Popova sakupljala tokom godina istražujući biografije pisaca, čitajući intervjue, časopise, pisma i dnevnike poznatih pisaca. Prema njenim rečima mnoge informacije našla je u knjigama „Daily Rituals: How Artists Work“ (Mason Currey) i „Odd Type Writers: From Joyce and Dickens to Wharton and Welty, the Obsessive Habits and Quirky Techniques of Great Authors“ (Celia Blue Johnson). U jednom momentu ona se zapitala da li postoji korelacija između navika u spavanju i književnog stvaranja.

Istraživanje je završeno sa obrađenih 37 autora za koje su pronađeni podaci kada su se budili i započinjali svoj kreativni rad. To je postala baza podataka na osnovu koje su Popova i dizajneri kvantifikovali i vizuelizovali književnu produktivnost svakog autora. Iako postoji ogroman stepen subjektivnosti u proceni književne, kao i bilo koje druge kreativnosti, Popova je kvantifikativni kriterijum produktivnosti ipak uvela time što svakog pisca određuje broj objavljenih radova i nagrada koje je primio. Prilikom čitanja infografike treba imati u vidu i životni vek pisca, kao i činjenicu da su neki autori živeli pre uspostavljanja nekih značajnih nagrada.

PROČITAJTE I OVO:  "Otac" Matriksa ne voli kompjutere

Cilj ove infografike nije, dakle, da ukaže na pravac uzročnosti, već samo da istakne neke zanimljive korelacije, kao na primer činjenicu da pisci koji su kasnije ustajali imali su više objavljenih dela, dok su ranoranioci češće nagrađivani. – ističe Popova na >> svojoj stranici. U svakom slučaju može biti interesantno pogledati kada su neki od najpoznatijih svetskih književnika (ili naučnika) ustajali i koje doba dana im je bilo najproduktivnije.

Izvor: Sinhro