NAJBOLJE OD BALTIČKE KNJIŽEVNOSTI: RIBE I ZMAJEVI UNDINE RADZEVIČIUTE NA SRPSKOM


O Litvaniji i litvanskoj kulturi u Srbiji se malo zna. Ova baltička zemlja i prostorno je i kulturno udaljena od Balkana, diplomatske i kulturne veze su slabe, pa otud manjak komunikacije i interesovanja za ovu interesantnu destinaciju. Od proglašenja nezavisnosti 1990. do danas, Litvanija je izrazito napredovala u svom sferama društva, pa i u književnosti. Oslobođena prethodnih pritisaka ideološke cenzure, litvanska književnost je prihvatila niz kreativnih trendova i zadobila novi zamah. Godina 1989. je, prema tome, najbolje polazište od kojeg započinje priča o savremenoj litvanskoj književnosti.

Dosta dugo je bila u senci dominantnijih književnosti, kao što su ruska, švedska, poljska, a u poslednjih desetak godina beleži porast interesovanja i prevoda na druge evropske jezike. U toj atmosferi, izdavačka kuća Kontrast predstavlja jedan od prvih prevoda litvanskih autora na srpski u skorije vreme. U pitanju je autorka srednjih godina Undine Radzevičiute, koja je radila kao marketinška stručnjakinja u poznatim agencijama u Litvaniji. Njen roman iz 2015. godine, Ribe i zmajevi, dobio je Evropsku nagradu za književnost, i shodno tome, preveden je na više evropskih jezika.

Naslov knjige Ribe i zmajevi simbolično se odnosi na dve kulture: hrišćanskoevropsku i tradicionalnu kinesku. Ovde se prepliću dve različite priče: jedna prikazuje život jezuitskog slikara u Kini iz 18. veka, druga se uglavnom dešava u starom gradskom stanu današnjeg evropskog grada. U stanu žive starica, njena ćerka i dve odrasle unuke; na kraju se ispostavlja da jedna od njih piše kinesku liniju knjige. Roman je prepun dijaloga koji se mogu sagledati kroz prizmu zen principa (kao što je i sama autorka predložila). S druge strane, nesporazumi i razigranost u knjizi stvaraju komični efekat s prizvukom apsurda.

Budući da se litvanski jezik ne izučava na našim univerzitetima, nedostatak književnih prevodilaca sa litvanskog na srpski Kontrast je savladao tako što je uradio prevod sa engleskog, što je česta praksa ukoliko su u pitanju manji jezici. Prevodilac je Igor Cvijanović.

Knjiga je objavljena u okviru projekta Translation – a Two Way Street, koji kofinansira Kreativna Evropa.