Konkurs za učešće na 32. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“


Centar za kulturu i turizam grada Zaječara raspisuje konkurs za učešće na 32. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“.

Ciklus od deset neobjavljenih pesama, potpisan šifrom, (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa prijavom),
umnožen u četiri primerka, poslati na adresu:

Centar za kulturu i turizam Grada Zaječara
Ul. Dositejeva 1/5, 19000 Zaječar,
sa naznakom /”za Festival”/

Pravo učešća imaju pesnici do 30 godina starosti koji pišu na srpskom jeziku a nemaju objavljenu knjigu.

Prijave dostaviti do 14.04.2017. godine.

Pesnici čije radove odabere Stručni žiri Festivala stiču pravo učešća na 32. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“
koji će se održati od 24. do 27. maja 2017. godine u Zaječaru.

Laureat Festivala stiče pravo na objavljivanje knjige.

Rukopisi se ne vraćaju.

Dodatne informacije:
tel: 019/44-11-38
mail: centarzakulturu019@gmail.com


PROČITAJTE I OVO:  Promocija romana "Breme"