“Vrtić za maštanje” u užem izboru za Nagradu Najbolji evropski udžbenik


Knjiga Vrtić za maštanje autora Slavice Marković i Simeona Marinkovića sa ilustracijama Biljane Mihajlović i Mladena Anđelkovića našla se u užem izboru za Nagradu Najbolji evropski udžbenik (Best European Learning Materials Award – BELMA) u kategoriji materijala za predškolce.

Nagrada se dodeljuje prvog dana Sajma knjiga u Frankfurtu, koji se ove godine održava od 14. do 18. oktobra.

Radno-igrovni materijal Vrtić za maštanje namenjen je deci u godini pre polaska u školu. Aktivnosti, priče, zadaci i pitanja oblikovani su na način da podstiču radoznalost i kreativnost kod dece, kao i uočavanje detalja i postavljanje pitanja o pojavama i svetu koji ih okružuje. Na spontan i nenametljiv način deca stiču znanja iz različitih oblasti i to tako što uče kroz istraživanje i igru, u interakciji sa vršnjacima i sa odraslima. Materijal daje snažan podsticaj za kreativno izražavanje u raznim domenima – u jezičkom, dramskom, likovnom i dr.

U radnoj svesci Vrtić za maštanje ponuđene su priče, aktivnosti, pitanja i zadaci koji su pokretač istraživačkog procesa i u potpunosti su usmereni na dete i njegove potencijale. Dat je najširi izbor mogućih aktivnosti koje su u vezi sa različitim aspektima dečjeg razvoja, od grafomotoričkog do jezičkog i logičko-matematičkog i koje predstavljaju izvanrednu pripremu za polazak u školu. Pri tom svaka priča i prateće aktivnosti i pitanja podstiču komunikaciju, promišljanje i istraživanje kroz refleksiju, a pored toga daju i dragocene smernice vaspitačima i roditeljima kada je reč o tekstovima za čitanje deci, kao i preporuke za igre koje sa decom mogu igrati.

Nagrade za najbolji evropski udžbenik dodeljuju Frankfurtski sajam knjiga, Međunarodna asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija (IARTEM) i Evropsko udruženje izdavača udžbenika (EEPG), a svečano proglašenje pobednika tradicionalno se održava prvog dana Sajma knjiga u prostoru Obrazovnog foruma.


PROČITAJTE I OVO:  Turista ante portas!