Gradovi-kulture-small

U knjizi Gradovi kulture: globalna perspektiva, Debora Stivenson osvetljava dominantne trendove u kulturnom planiranju od njegovih početaka do danas. Knjigom je obuhvaćena analiza ključnih diskursa, značajnih dokumenata kulturnih politika i procesa, kao i njihova interpretacija i implementacija na specifičnim mestima – kroz konkretne primere iz Evrope, Australije, Azije i Severne Amerike pružaju se uvidi u primenu kulturnih strategija u različitim lokalnim, nacionalnim i internacionalnim kontekstima, naglašavanjem pravilnosti, bazičnih pretpostavki, tenzija i ukrštanja konkretnih kulturnih politika.

Vrednost knjige Gradovi kulture: globalna perspektiva bazira se na činjenici da kultura danas profiliše vizure gradova širom sveta, zauzima značajno mesto u kulturnoj politici, predstavlja sredstvo oživljavanja gradova, urbanih ekonomija i brendiranja mesta kao različitih kroz ostvarenje kreativnog grada, od lokalnog do nacionalnog i internacionalnog nivoa, sa težnjom postizanja širokog spektra društvenih, ekonomskih, urbanih i kreativnih pozitivnih efekata.

Debora Stivenson je profesor sociologije i urbanih kulturnih istraživanja na Institutu za kulturu i društvo Univerziteta Zapadni Sidnej, Australija. Objavila je brojne radove u kojima se bavi umetnostima i kulturnom politikom, gradovima i urbanim životom, mestom i identitetom. Pored knjige Gradovi kulture: globalna perspektiva, koja je njena najnovija knjiga (2014), objavila je i knjige Agendas in place: urban and cultural planning for cities and regions (1998), Art and organisation: making Australian cultural policy (2000), Cities and urban cultures (2003), The city (2013). Kao ko-autor objavila je knjigu: Tourist Cultures: Identity, Place and the Traveller (2010), a bila je i ko-urednik zbornika The Ashgate research companion to planning and culture (2013).
Jedan je od urednika časopisa australijskog sociološkog udruženja, Journal of sociology, kao i časopisa Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events. Pored toga član je uređivačkog odbora časopisaInternational Journal of Cultural Policy.

ČITAJTE  Promocija putopisne knjige "Pisma iz Južne Amerike"

Angažovana je kao savetnik i konsultant državnih uprava na različitim nivoima od lokalnog do nacionalnog.


Leave a Reply

Your email address will not be published.