“Sreća književnikova je misao koja može sva da postane osećanje, osećanje koje može celo da postane misao. Takva misao prožeta životnom pulsacijom, takvo osećanje puno tačnosti pripadalo je tada usamljeniku i pokoravalo mu se: da jeza miline prostruji kroz prirodu kad se duh klanja lepoti sa divljenjem.”

Tomas Man, Smrt u Veneciji


ČITAJTE  Kruso: Kada perač sudova postane pisac

Leave a Reply

Your email address will not be published.