Tomas Man

"Sreća književnikova je misao koja može sva da postane osećanje, osećanje koje može celo da postane misao. Takva misao prožeta životnom pulsacijom, takvo osećanje puno tačnosti pripadalo je tada usamljeniku i p...

Tomas Man

"Dobra šala nastaje kada se za nju upotrebi sva naša ozbiljnost." Tomas Man, nemački književnik...