Romen Gari

"Humor je deklaracija o dostojanstvu, potvrda superiornosti čoveka nad onim što mu se dešava." Romen Gari, francuski književnik...