Romain Gary

Romen Gari


“Humor je deklaracija o dostojanstvu, potvrda superiornosti čoveka nad onim što mu se dešava.”

Romen Gari, francuski književnik


ČITAJTE  Novi strip o Taličnom Tomu - Talični protiv vegetarijanaca