Rezultati konkursa Grada Kikinde i Banatskog kulturnog centra za objavljivanje prvih knjiga mladih autora za 2022. godinu


Tri knjige mladih autora do tridest i pet godina starosti biće objavljene na osnovu konkursa koji tradicionalno raspisuju Grad Kikinda i Banatski kulturni centar. Ovogodišnji konkurs bio je otvoren od 16. juna do 1. avgusta, i u tom periodu mladi autori slali su prijave sa neobjavljenim rukopisima poezije i proze, eseja i književne kritike, naučnih i istraživačkih radova… Od velikog broja pristiglih rukopisa, žiri je imao težak zadatak da izabere i nagradi svega tri rada, što je zahtevalo više čitalačkih krugova i detaljnu analizu rukopisa koji su pristigli na konkurs.

 

Žiri je radio u sastavu: dr Mladen Đuričić, književni kritičar, msr Andrea Beata Bicok, književna kritičarka, i Radovan Vlahović, književnik i direktor BKC-a (predsednik žirija). Nakon posvećenog čitanja, članovi žirija doneli su jednoglasnu odluku da objavljivanjem prve knjige nagrade sledeće autore:

 

  • Svetlana Savić – Šljakeraj(poezija)

 

Svetlana Savić rođena je 18. oktobra 1993. godine u Noćaju. Živela je u Novom Sadu, duže boravila u Parizu i Umagu. Diplomirala je i masterirala na Odseku za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Godine 2016. dobila je Treću Brankovu nagradu Matice srpske za seminarski rad. Poeziju i kritiku objavljivala je u časopisu Polja, dnevnim novinama Danas, časopisu književnog programa Crne kuće – Beleške, kao i na internet portalima. Tri puta je bila zastupljena u zborniku Rukopisi. Od 2019. godine vodi književni program Autor nije prisutan u Omladinskom centru CK13.

  • Dunja Brkin Trifunović – Metalingvistička svest kod dece predškolskog uzrasta (naučni rad)

Dunja Brkin Trifunović diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za srpsku književnost i jezik. Odbranila je master rad na Visokoj školi socijalnog rada – Odsek Logopedija, 2021. godine. Zaposlena je u Narodnoj biblioteci „Jovan Popović u Kikindi kao urednik kulturnog programa. Radi na poslovima planiranja, organizacije i  promocije kulturnih događaja za decu i odrasle korisnike. Učesnik je brojnih konferencija i stručnih skupova, a kao najznačajnije izdvaja učešće na IFLA Satellite Conference, na kojoj je predstavila rad po nazivom „Nova paradigma čitanja, kao i izlaganje na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

  • Milivoj Z. Popov– Bezbojni plamen (proza)

Milivoj Popov rođen je 24. septembra 2001. godine u Senti. Završio je Srpsku gimnaziju „Nikola Tesla, a trenutno je student na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tečno govori engleski jezik, a u slobodno vreme piše i čita knjige različite tematike, počevši od istorije pa sve do naučne fantastike. Bezbojni plamen je njegov prvi prozni rukopis koji je zamislio da objavi kao knjigu.

 

Izdvajajući navedene autore i naslove, članovi žirija istakli su da su nagrađeni rukopisi  inovativni i čitalački uzbudljivi, te da su se izdvojili svojom sadržinom već nakon prvog čitanja. Reč je o knjigama koje su žanrovski i tematski potpuno različite (poezija, proza i naučni rad), ali svaka od njih na autentičan način pokazuje kako se mladi autori uklapaju i kako vide sebe u onome što danas nazivamo savremena književnost. Njihove knjige – treba napomenuti i to – nastale su kao odgovor/reakcija na različite društvene teme/pojave, a kao takve itekako zaslužuju pažnju čitalačke publike i izdavača. Nagrada na konkursu Grada Kikinde i Banatskog kulturnog centra – uvereni smo – omogućiće im da tu pažnju i zavrede…

Rukopisi nagrađenih autora biće objavljeni u ediciji PRVA KNJIGA Banatskog kulturnog centra do kraja 2022. godine.