Sajam knjiga, Foto: Bookvar

Predstavljanje knjiga Pre no umre Brežnjev i monografije o Kosovu


U petak, 28. oktobra sa početkom u 12 časova u Sali Vasko Popa biće predstavljena knjiga Novim putevima – Kosovo 1958-1969. Jana Pelikana.

Učesnici:

Petar Arbutina, direktor Glasnikovog Sektora za izdavanje knjiga

Milan Ristović, istoričar

Vladan Matić, prevodilac

Predrag Marković, istoričar

Monografija Novim putevima ‒ Kosovo 1958–1969, nastala je kao rezultat velikog istraživačkog iskustva i napora uloženog u rasplitanje izuzetno složene kosovske političke i društvene stvarnosti u desetleću velikih i dramatičnih promena kroz koje je srpska južna pokrajina prolazila. Profesor Jan Pelikan postavio je sebi izuzetan istraživački zadatak. Nјegova analiza kosovske stvarnosti pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog stoleća položena je na široku heurističku osnovu i izuzetnu akribiju. Pažlјivo kritički pretresajući raznovrsnu neobjavlјenu arhivsku građu, statističke podatke, brojne sekundarne izvore i obimnu literaturu, pred čitaoca postavlјa složenu kosovsku scenu, sa svim njenim učesnicima, procesima i činiocima. Pokazuje svu višeslojnost i težinu ovog pitanja, nikada ne gubeći iz vida njegov jugoslovenski, srpski (republički), ali i međunarodni kontekst, uz sve, često protivurečne uticaje, ideološku, političku, međunacionalnu i socijalnu pozadinu. Nјegovoj analizi ne može se pripisati ni pristrasnost niti neobjektivnost, dok raspliće izukrštane motive i pozadine političkih sukoba na različitim nivoima vlasti, preplitanja i saplitanja planova i taktika i nacionalnih ambicija. Piše o lutanjima, nezadovolјavajućim uspesima i promašajima društvene, privredne i kulturne modernizacije južne srpske pokrajine, kao i o pravcima i rezultatima emancipacije albanske manjine, s njihovim dugoročnim posledicama.

► Potom će na štandu Glasnika (Arena Hale 1), s početkom u 14 sati, biti predstavlјena knjiga Julijana Ćokana, PRE NO UMRE BREŽNјEV.

Učesnici:

Julijan Ćokan, autor

Petar Arbutina, direktor Glasnikovog Sektora za izdavanje knjiga

Julijan Ćokan je rođen u Moldaviji, a diplomirao je rumunski jezik i književnost i rumunsko-engleski na Filološkom fakultetu u Brašovu. Autor je knjiga književne kritike i esejistike, kao i knjiga kolumni nastalih na osnovu komentara na Radiju Slobodna Evropa, pod naslovom „Realnost u detalјu“. Član je Udruženja književnika Republike Moldavije, Saveza književnika Rumunije i PEN udruženja Republike Moldavije. Ovo je njegova prva knjiga prevedena na srpski jezik.

„Da nisam bio sovjetski pionir, mogao bih pisati, možda, samo o tranziciji, ili bih izmišlјao narativne svetove. ’Čeprkam’ po sovjetskoj prošlosti zato što moja sadašnjost sadrži ’mrlјu’ te duboke prošlosti.“

(Julijan Ćokan)

„Ćokan uverlјivo, gorkim tonovima i sarkastičnim valerima, slika mračne obrise istorijske epohe na zalasku (čiji je graničnik smrt Brežnjeva), i tranzicije ’bez kraja’, sa svima tipičnim i atipičnim karakteristikama. Od detinjstva začinjenog pionirstvom, pa do odlaska u vojsku, neposrednim iskustvom oslikava moldavsku sovjetsku realnost u tranziciji koja još uvek potresa većinu bivših sovjetskih ’republika-sestara’.“

(Milјurko Vukadinović)

„U beznačajnom svetu živi se od danas do sutra, preživlјava u ogromnom raskoraku između zvanične slike i svakodnevice. Ono što autor traži jeste otkrivanje tzv. normalnog života sovjetske epohe u Moldaviji. Likovi ove priče kreću se od jednog vidlјivog sirotinjstva, pa do apsolutnog izostanka bilo kakve perspektive. Ironija i gorki humor kojima ilustruje kraj epohe podsećaju me na golemu prirodnost Bulgakova, ali i na blistavu duhovitost jednog Harmsa.“

(Andrej Bodiu)