Ilustracija: Bookvar

Od brižne majke do igre sa vevericom


“Krug dojke” Biljane Kosmogine je dobrodošli književni incident koji se retko dešava na našoj sceni i koji sadrži sve ono što čini dobru knjigu koju želimo, i koju valja, da pročitamo.

Ilustracija: Bookvar

Književna scena u Srbiji se suočava sa tako mnogo problema da je zaista teško samo nabrojati sve. Međutim, ono što je najveća rak rana scene jeste mali broj pismenih autora. I to ne na onom bazičnom nivou poznavanja pisma, pravopisa, gramatike i pravila zanata već na onom suštinskom, spoznajnom.

Poznavati svet u kome živimo, biti upoznat makar sa onim bazičnim, ali neophodnim informacijama i saznanjima o habitatu u kome obitavamo i stvaramo, nužno je predznanje za svakoga ko želi da piše upravo o tom svetu ili da kreira nove na temeljima postojećeg.

Ograničeni u uskim krugovima sopstvenih interesovanja i socijalnih interakcija autori stvaraju svetove u kojima je nemoguće razigrati maštu ili intelektualne vijuge čitatelja. Ako tome dodamo i ograničenja koja, vođeni zamišljenim i pretpostavljenim zahtevima te iste publike, nameću određene izdavačke kuće i urednici, kao i pandemijsko odsustvo želje autora da se bore za svoj autentični stvaralački pečat, stvar postaje još poraznija.

Priče koje na ovaj način nastaju siromašne su u svom duhu i dometu, dok, istovremeno, sve podsećaju jedna na drugu.

Ovakva književnost koja nam se nudi neinventivna je u samoj svojoj suštini. Ona odbija da ponudi osebujnost i različitost u bilo kom obliku. Takva literatura, na duže staze, odbija i gadi čitanje jer je sve već pročitano.

Ova književnost je besmislena jer je njena suština svedena na proždiranje vremena dok sedimo na klozetu i ne služi ničemo osmim da zameni čitanje etiketa kućne hemije.

Retki su autori širokog duha i uma, intelektualno sposobni, a ekonomski iracionalni, koji publici mogu da ponude na hiljade razigranih svetova koji postoje oko nas i koji samo čekaju da ih neko uzme u obzir.

Zato bi trebalo pozdraviti izlazak iz štampe zbirke Krug dojke Biljane Kosmogine koju je nedavno objavila izdavačka kuća Rende.

Kosmogina je multimedijalna umetnica koja se, osim književnošću bavi i fotografijom, performansom i novinarstvom. Kao autorka prisutna je u brojnim književnim časopisima i portalima, kako u zemlji tako i u regionu i koja je za svoja dela, od kojih su neka i prevedena na strane jezike, dobila i četiri literarne nagrade.

Foto: Privatna arhiva

Njena kvir priča Porno star pobedila je na konkursu udruženja Queer Zagreb kada je proglašena i za “neokrunjenu kvir kraljicu Balkana”. Nakon toga se nižu književni, feministički i kvir festivali širom regiona, a i malo šire. Knjiga F-book bila je predstavljena na Internacionalnoj Slavističkoj konferenciji u Poljskoj.

U Srbiji je sarađivala mnogim gej aktivistima, bilo da se radi o kvir kalendarima, objavljivanju tekstova na gej sajtovima, magazinima, nastupima na Nedelji ponosa i sličnim događajima.

Ovaj njen aktivistički angažman, na specifičan način, nalazi odjeka i u nekim pričama koje su pred nama.

Zbirka Krug dojke tematski je podeljena na tri celine. Prvo deo se zove Kolaž po istoimenoj priči o roditeljstvu. U pitanju je skup priča različitih tema i žanrova, mahom realističnih priča. Drugi odeljak nosi naziv Pičkanterije i bavi se  istopolnim ženskim odnosima, dok treći deo Grajnderbal u fokusu ima muško-muške odnose. Upravo zbog tog trećeg poglavlja koje ima i svoje „tvrđe“ opise, knjiga je dobila oznaku da je namenjena onima koji su stariji od osamnaest godina. Što je u Srbiji retkost i što bi trebalo da bude posebna preporuka za sve književne sladokusce.

Kosmogina piše slobodno, a možda je bolje reći, oslobođeno svih veštački nametnutih društvenih očekivanja, koristeći svaki mogući osvojeni atom slobode da nam ispriča ono što želi.

Bilo da piše o ponosnoj majci koja za svoje razmaženo dete radi domaći iz likovnog ili o seksualnim praksama sa vevericom, njene priče uvek imaju jasan plan i cilj. Ma koliko nekonvencionalne bile, one imaju odličnu narativnu strukturu i stil koji nam omogućava da sa lakoćom pređemo kroz sve ono što je pred nas bacila.

Neograničenom slobodom u mašti, kreaciji i provokaciji, autorka nas ne maltretira eksperimentom u stilu i načinu pripovedanja, što njene priče čine pitkim i lakim za čitanje. I zanatski izvrsno napisanim.

Osim širokog tematskog okvira u koje je smeštena, ono što je najjači adut  ove zbirke jeste humor. U odnosu na većinu domaćih i stranih savremenih autora kod kojih svi pokušaji duhovitosti doživljavaju krah zbog očigledne proračunatosti i izveštačenosti, kod Kosmogine i ovde sve deluje prirodno i logično. Očito i sama duhovita osoba u svoje priče uspeva da utka iskreni i spontani humor bez ikakvog osećaja prinude i namere. Zato su sve njene priče neizmerno zabavne i izazivaju onaj čist i nepatvoren smeh.

Iako pisane pitkim stilom i ispretpletane humorom, ove priče ne izbegavaju važne note. Snažne društveno angažovane i feminističke poruke i motivi prožimaju priče, uvek na suptilan i primeren način kako ne bi ugrozile književni narativ. Osim što ovakav pristup dodatno daje na važnosti pričama, takođe ih udaljava od banalne književnosti i literature za čitanje u klozetu.

Ova i ovakva zbirka ne samo da pomaže u razbijanju tabua i podstiče na razgovor o važnim temama, nego predstavlja i svojevrstan udžbenik za pisanje dobre literature. Svaki segment ovih priča dat je u idealnim srazmerama.

Krug dojke Biljane Kosmogine je dobrodošli književni incident koji se retko dešava na našoj sceni. Pitkim stilom odlično napisano delo, sa zdravom dozom neizveštačenog humora, društveno i aktivistički angažovano u meri da ne narušava sam narativ, predstavlja sve ono što čini dobru knjigu koju želimo, i koju valja, da pročitamo.

Piše: Milan Aranđelović