Upoznajte junakinje prvog stripa o pandemiji i neplaćenom kućnom radu


Azra, Lana i Mia prve su u nizu junakinja upravo objavljenog stripa koji se bavi neplaćenim kućnim radom i načinom na koji su njegov teret tokom pandemije podnele mlade devojke i žene iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Foto: Centar za ženske studije Beograd
Na koji način je pandemija uticala na to da inače neplaćeni kućni rad bude dodatno opterećenje za devojke i žene, kako su se borile sa novim obavezama i da li su uspevale da dobiju podršku od svojih najbližih, samo su neke od teme koje na originalan način obrađuju strip epizode čije su autorke Danica Jevđović i Lejla Kalamujić.
Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA tokom ove godine realizuje istraživački projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju”. U okviru velikog istraživanja istraživački timovi CŽS i Crvene organizovali su i niz fokus grupa, a iskustva koja su devojke podelile tom prilikom pretočena su u serijal strip epizoda koje su postale pravi hit na društvenim mrežama.
Do sada objavljene prve tri epizode stripa u celosti su dostupne na sajtu Centra za ženske studije Beograd.
Foto: Centar za ženske studije Beograd

„Tema čitavog projekta bila mi je zanimljiva i bliska”, izjavila je ilustratorka Danica Jevđović, objašnjavajući kako iz sopstvenog, ali i iz iskustva svojih bližnjih, kao i slušajući iskustva devojaka i žena iz regiona koje su učestvovale u ovom projektu, uviđa da su sve one u prilično sličnoj situaciji. „Mislim da tema dobro prikazuje jednu apsurdnu situaciju koja je mogla biti mnogo manje stresna samo da jedni druge – muški, ženski, stari, mladi – malo više slušamo, malo više razgovaramo i malo više pokušamo da razumemo.”

Njene ilustracije nastale su na osnovu priča koje je, osluškujući iskustva devojaka iz cele Srbije i Bosne i Hercegovine, uobličila  književnica Lejla Kalamujić. „Zaista mi je bilo i interesantno i poučno čuti iskustva mladih žena tokom pandemije”, dodala je Kalamujić priznajući da joj je najveći izazov bila forma samih radova.  „Ovo je prvi put da pišem strip epizode i velika je sreća da je Danica dio projekta i da sve to brzo i jako lijepo vizuelizira. Meni je ova saradnja otkrila neke nove vidike. Baš sam se zagrijala za rad na stripu i, ko zna, možda nekad bude prilike da radimo još nešto.”
Foto: Centar za ženske studije Beograd

Predmet istraživanja „Vratiti svoje vr(ij)eme” jesu položaj i iskustva mladih žena u kontekstu COVID-19 pandemije u Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa željom da se sazna na koje je sve načine pandemija COVID-19 uticala na preraspodelu, kvalitet i kvantitet neplaćenog kućnog rada koji obavljaju žene, starosti od 19 do 34 godine u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Uz pomenute strip epizode, krajnji rezultati istraživanja, kao i komparativna analiza, biće javno dostupni u sklopu kampanje koja za cilj ima podizanje društvene svesti o ovom problemu.

Foto: Centar za ženske studije Beograd

Projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme” realizovan je uz pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID).