Predstavljanje knjige “Granična ličnost i njena različita lica”


U utorak, 18. oktobara 2016. godine sa početkom u 19 sati u Ustanovi kulture Parobrod (Kapetan Mišina 6a) biće održana promocija knjige “Granična ličnost i njena različita lica” Mirjane Divac Jovanović i Dragana Švrakića.

O knjizi će govoriti psiholog i autorka knjige Mirjana Divac Jovanović zatim psihijatar i autor knjige Dragan Švrakić kao i Šema psihoterapeutkinja Tijana Mirović.

O knjizi:

Fenomen “granične ličnosti“ već dugo predstavlja poseban izazov za  psihoterapeute, psihologe i psihijatre. Fenomen „graničnosti“ još je interesantniji danas kada su granice „normalnosti“ i „patologije“ zamagljenije više nego ikada. KnjigaGranična ličnost i njena različita lica nesumnjivo predstavlja veliki korak napred u razumevanju ovog fenomena. Upravo autorski tim koga čine psiholog i psihijatar, izvanredno koristi različite perspektive i gradi komplementarnu i obuhvatnu sliku  fenomena graničnosti, od bioloških i psiholoških osnova njegovog razvoja, do savremenog psihoterapijskog i farmakoterapijskog pristupa osobama sa ovim teškoćama.

Autori daju svoj kritički osvrt i redefinišu klasičan koncept poremećaja ličnosti, posmatrajući graničnost kao dimenziju funkcionisanja ličnosti. Pored toga što se u knjizi može pročitati „sve što ste oduvek hteli da znate“ o graničnoj ličnosti, autori daju svoje originalne doprinose razumevanju granične ličnosti i lečenju graničnog poremećaja. Kritički su obuhvaćena vodeća teorijska znanja, rezultati ključnih istraživanja, psihodijagnostički parametri i terapijske smernice u radu sa graničnim pacijentima. Knjiga je tako organizovana da može da predstavlja priručnik za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja, jer odgovara na konkretne dileme u vezi sa dijagnostikom, istraživanjima i terapijama graničnih stanja. Istovremeno, ova knjiga je pristupačna svakom čitaocu koji se interesuje za probleme ličnosti, jer je napisana jezikom koji odslikava humanistički pristup autora jednoj naučnoj temi.

O autorima:

Mirjana Divac Jovanović  je vanredni  profesor  Departmana  za psihologiju,  Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu,  gde na  osnovnim studijama predaje Kliničku psihologiju i  Kliničku procenu ličnosti, a na  master studijama Psihodijagnostiku i psihoterapiju poremećaja  ličnosti. Više godina organizuje i vodi praktični kurs primenjene psihologije Rast i razvoj ličnosti sa studentima psihologije. Diplomirala je na katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a specijalizirala, magistrirala i doktorirala u oblasti psihoterapije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu Godinama je edukator i supervizor nacionalne i evropske asocijacije psihoterapeuta. Pripada generaciji psihologa koji su, predvođeni prof. Josipom Bergerom,  među prvima u Jugoslaviji promovisali humanističke psihoterapije. Radeći na Psihijatrijskoj klinici stekla je veliko iskustvo u kliničkoj praksi. Ekspert je u oblasti kliničke procene, grupne i individualne  psihoterapije poremećaja ličnosti. Objavila je brojne radove iz ovih oblasti u domaćim i stranim časopisima, sa originalnim doprinosima psihodijagnostici, teoriji i praksi psihoterapije.

PROČITAJTE I OVO:  Jergović, Stepanova, Grof u jesenjem paketu Booke

Dragan M. Švrakić je redovni profesor psihijatrije na Vašington Univerzitetu u Sent Luis-u, SAD (Washington University School of Medicine, St Louis). Psihijatar po specijalizaciji, doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu u oblasti istraživanja u psihijatriji. Član je Srpske akademija nauka (van radnog sastava ) i Internacionalnog konzorcijauma za genetske studije mentalnih bolesti. Gostujući profesor je na Medicinskim fakultetima u Kragujevcu i Beogradu, kao i na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, gde predaje Genetiku i Epigenetiku poremećaja ličnosti. Jedan je od članova renomirane Sent Luis grupe iztrazivača koja je dala pionirske doprinose u studijama genotipsko-fenotipske arhitekture složenih mentalnih bolesti, odnosno formulisala sedmofaktorski psihobiološki model ličnosti i poremećaja ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Objavio je veliki broj članaka u vodećim svetskim naučnim časopisima. Njegovi istraživački radovi sa kolegama sa Vašington univerziteta spadaju u najcitiranije u internacionalnim razmerama.