Džordž Bernard Šo


Divljaci se klanjaju idolima od drveta i kamena, a civilizovani ljudi idolima od krvi i mesa.

Džordž Bernard Šo, irski književnik