Nova knjiga Gorana Nikolića “Ekonomija krize”


Nova knjiga poznatog ekonomiste Gorana Nikolića Ekonomija krize objavljena je nedavno u izdanju Arhipelaga u ekonomskoj ediciji ovog izdavača Summa.
Ekonomija krize je provokativna knjiga o aktuelnoj ekonomskoj krizi i o krizi ekonomskih mitova. U središtu knjige Gorana Nikolića jesu uzroci ekonomske krize i najistrajniji moderni ekonomski mitovi.
Nikolić na intrigantan način preispituje teme kao što su da li je bolje biti mala ekonomija, da li lepi i visoki zarađuju više, da li nas novac čini srećnim, da li budućnost srpske ekonomije zavisi od žena, da li je smanjivanje radne sedmice san ili skora stvarnost, da li su različita ekonomska gledišta zaista nepremostiva.
Najizazovnija tema u knjizi Ekonomija krize jeste istraživanje porekla, uzroka trajnosti i posledica najpopularnijih ekonomskih mitova. Pokazujući kako neki od tih mitova oblikuju iskustva čitavih generacija i naroda, Nikolić se kritički razračunava sa ekonomskim mitovima o stranoj pomoći, o direktnim stranim investicijama, o ulozi infrastrukture u ekonomskom razvoju, o ubrzavanju tehnološkog napretka, o sporednoj ulozi države u inovacijama, o predimenzioniranom javnom sektoru u Srbiji, o endemskoj korupciji u Srbiji, o zlatnim sedamdesetim ili o neradnim Srbima.
Govoreći o uzrocima i posledicama ekonomske krize, Nikolić raspravlja o rebalansu globalne ekonomske moći i poziciji SAD, Kine, Rusije, Evrope, zemalja BRIKS u novim okolnostima, o tome kako nastaju i zašto se održavaju ekonomski mitovi, o posledicama nejednakosti, o godinama koje je pojela kriza i o tome kako će živeti naša deca.
Ekonomista Goran Nikolić (Ivanjica, 1974), radi u Institutu za evropske studije u Beogradu. Objavlјuje konjunkturne analize, posebno izučava strukture spolјnotrgovinske razmene Srbije (ukupne i s EU), analizira tendencije kursa dinara i platnog bilansa, istražuje uticaj evropskih integracija na spolјnotrgovinske tokove, te se bavi analizama međunarodne ekonomije, kao i ekonomskom istorijom. Nikolić je povremeni kolumnista domaćih dnevnih i nedelјnih listova. Autor je šest monografija, pored ostalih: Kurs dinara i devizna politika Kraljevine Jugoslavije (2003) i Pokazatelji spoljnotrgovinske razmene Srbije sa EU i svetom (2010).

PROČITAJTE I OVO:  Akcija „Pokloni knjigu za novi početak“