Entropija kao nova filozofska kategorija


Izdavačka kuća “Agora”  objavila je knjigu “Filozofija entropije” Nikole Kajteza.

Nikola Kajtez je doktor filozofije. Objavio je sedam knjiga: “Raščinjavanja” (1995), “Berđajev” (1998, 2008), “Demon Solovjova” (2001), “Civilizacija u službi zla” (2004, nagrada “Laza Kostić” za filozofiju 2005), “Metafizika novca” (2006), “Eksperimentalna plovidba 1” (2008) i “Eksperimentalna plovidba 2” (2009).

filozofija-entropije-smallNijedan filozof se do sada nije pozabavio kontroverzama entropije, iako je ovaj filozofski najvažniji aspekt prirode svemira termodinamika opisala i objasnila još pre sto pedeset godina! Duhovnu situaciju našeg vremena i dalje odlikuje odsustvo svesti o nestajanju sveta.

Zbog ontoloških konsekvencija termodinamičkih načela, fenomen entropije zaslužuje da ovde bude uveden ne samo kao filozofski pojam već i kao nova filozofska kategorija!

Suočavanje sa saznanjem o neumitnoj sudbini vaseljene, ključ je suočavanja sa samim sobom i sa celokupnim postojanjem. Potcenjivanjem te činjenice, potpomažu se entropijski tokovi. Pošto sâm protok vremena dezorganizuje, onaj ko ne sabira – zapravo rasipa.

Jedini način da se preusmeri prirodni put stvari (kakav predviđa termodinamika) jeste da se, pored uspostavljanja koherentnog jedinstva neorganskog i organskog, trasira i veza sa natprirodnim (pri tom, natprirodno ne treba razumeti kao nešto volšebno, misteriozno, ezoterično u tradicionalnom smislu reči, već kao sastavni deo epistemološki proširenog i produbljenog, rafiniranog, neizmerno raznolikog velikog lanca bića).

Ako je čovek biće od kosmičkog integriteta, istraživanjem entropije prirode i prirode entropije, približiće se razumevanju porekla i smisla postojanja; ako nije – onda ni u saznajnom ni u egzistencijalnom smislu nema čemu da se nada.


PROČITAJTE I OVO:  Ništa nije sjajnije od slave starog Holivuda