Agata Kristi


Stara je istina da svako nešto krije.

Agata Kristi, kraljica krimića