Samjuel Ričardson


Zbog ljubavi i slon će se provući kroz ključaonicu.

Samjuel Ričardson, engleski pisac