Predstavljena knjiga “Uvod u filozofiju umetnosti”


U Galeriji RTS-a prestavljena je knjiga “Uvod u filozofiju umetnosti” Saše Radojčića u izdanju zrenjaninske “Agore”. Pored autora, o knjizi su govorili glavni urednik “Agore” dr Nenad Šaponja i književni kritičar mr Mileta Aćimović Ivkov.

Nenad Šaponja je predstavio autora kao profesora Fakulteta likovnih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, doktora filozofije sa šest objavljenih zbirki poezije, a ovo delo je “izraslo” iz tekstova predavanja iz filozofije umetnosti.

“Radojčić nastavlja svetlu tradiciju umetnika koji su bili istovremeno profesori na fakultetima”, podsetio je Šaponja i dodao da je knjiga pisana s namerom da bude pomoćni tekst čija je namena da podrži nastavu i tragovi te namene su još uvek, negde više, a negde manje vidljivi.

Naglašava da je knjiga mnogo više zanimljiva za širi krug čitalaca koji tragaju za jasno i razumljivo tumačenim estetskim fenomenima u okviru filosofije.

Aćimović Ivkov je preuzeo na sebe zadatak da prikaže sadržaj knjige. Ona sadrži tekstualne odeljke raspoređene u dva glavna dela i jedan tematski fokusiran “dodatak” koji se okončava tekstom jednog predavanja.

Prvi deo obuhvata pitanja određenja umetnosti, mesta i uloge fenomena umetnosti u čovekovom svetu, kao i osnovnih pojmova kojima se pri svemu tome služimo. Drugi deo nudi pregled karakterističnih pozicija u toku istorijskog razvoja filozofskog mišljenja o umetnosti.

Dodatak zahvata jedan od specifičnih problema filozofije umetnosti – problem određenja umetničkog dela, koji se posebno zaoštrava u kontekstu umetnosti našeg vremena. Tema zaključnog predavanja je određenje jezičkog umetničkog dela (“Šta je pesma?”), preneo je Aćimović Ivkov.

Autor je naveo da planira da sledeću knjigu posveti isključivo temi tog predavanja.

Izvor: RTS


PROČITAJTE I OVO:  Predstavljanje dva naslova mladih autorki