A scene from an earlier Frankfurt Book Fair in Frankfurt, Germany. Canada will be guest of honour at the 2020 fair.

Najstariji sajam knjiga


Osim što je najpoznatiji i najveći Sajam knjiga u Frankfurtu je i najstariji sajam knjiga na svetu koji se održava već pet stotina godina. U suštini u pitanju je trgovački sajam na kome se susreću izdavači, prodavci, autori i ilustratori kako bi prodavali i promovisali svoje proizvode.

Ovaj sajam se održava od 1478. godine (što je, svega, dvadeset godina nakon što je prva knjiga izašla iz štamparske prese u obližnjem Majncu).

Zbog pritisaka i cenzure katoličke crkve, rata i konkurencije sajma u Lapcigu popularnost i značaj Frankfurtskog sajma knjiga opada što, na koncu, dovodi do njegovog gašenja 1764. godine.

Nakon Drugog svetskog rata Frankfurtski sajam knjiga je obnovljen 1949. godine i vremenom je ponovo postao najznačajniji sajam knjiga na svetu.

Prema statistici iz 2015. godine ovaj sajam ima 2.428 izlagača iz Nemačke, 4.717 izlagača iz 104 države sa 275.791 posetilaca. Najbrojniji posetioci su, pre svega, izdavači, zatim trgovci, posle njih slede bibliotekari, a tek onda autori. Nakon autora, po brojnosti, slede lektori, profesori, nastavnici, dizajneri, grafički umetnici, ilustratori, novinari…


PROČITAJTE I OVO:  "Proleće se na put sprema" na slovenačkom jeziku