Književni konkurs Ulaznica 2023.


Časopis „Ulaznica” i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin” u Zrenjaninu raspisuju književni konkurs „Ulaznica 2023” za neobjavljene priče, pesme i eseje.

Pravo učešća na konkursu „Ulaznica 2023” imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jeziku.

Rok za slanje radova je 15. septembar 2023. godine. Radove slati isključivo poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”, Za konkurs „Ulaznica 2023, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija.

Radovi ne smeju da budu prethodno objavljivani. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu, kao i na društvenim mrežama pre objavljivanja saopštenja žirija književnog konkursa „Ulaznica 2023”.

Pesme, priču ili eseje treba potpisati šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u zatvorenoj koverti koja se prilaže uz radove.

Moguće je poslati najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja, s tim da je otvorena mogućnost konkurisanja u sve tri kategorije.

Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 10.000 slovnih mesta, uključujući i razmake.

Odluku o nagradama, koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa „Ulaznica”, doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa.  Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada upriličiće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin” u Zrenjaninu 8. decembra 2023. godine u 19.00 časova. Tom prilikom biće promovisan novi broj „Ulaznice” u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi.

Kontakt za dodatne informacije: +38123566210 ili zrulaznica@gmail.com