Knjiga koju možete čitati samo kada je mnogo hladno


Nevidljivi je knjiga koju možete čitati samo u uslovima u kojima je i napisana – napolju i na hladnoći.

Ako ovu knjigu otvorite u sobnim uslovima videćete samo prazne stranice. Naime, za štampanje ove knjige korišćena je posebna boja osetljiva na temperaturu. Slova, reči i rečenice u ovoj knjizi će postati vidljivi samo ako je knjiga izložena temperaturama ispod nule.

Iza objavljivanja ove knjige stoji nevladina organizacija Kapucynska Foundation koja u fokusu uma pomoć najsiromašnijima.

U ovoj knjizi nalaze se tekstovi koje su napisali beskućnici koji često posećuju narodnu kuhinju u Varšavi u Poljskoj koju i vodi ova fondacija.

Nevidljivi obuhvataju širok dijapazon tekstova, od pesama, eseja, memoara, pa sve do reportaža i dramskog teksta.