Japanci imaju reč za ljude koji gomilaju nepročitane knjige


Postoje osobe koje u svojim kućnim bibliotekama nagomilavaju brdo knjiga koje nisu pročitali. U Japanu postoji poseban naziv za ove ljude: tsundoku.

Ovaj termin koji potiče od reči tsumu što znači „nagomilavati“ i doku „za čitanje“ star je više od jednog veka. Najstarije sačuvano pojavljivanje ove reči vezuje se za jedan satirični tekst iz 1879. godine u kome se profesor koji ima čitavu biblioteku nepročitanih knjiga naziva tsundoku sensei.

Interesantno je da se u Japanu ovaj izraz ne koristi u pežorativnom značenju. Tsundoku nisu od onih ljudi koji kupuju knjige samo da bi ih posedovali već planiraju da nagomilane knjige i pročitaju.

Postoji mnogo razloga zbog kojih ljudi osećaju potrebu da poseduju neku knjigu. Iako su elektronske knjige zgodne iz mnogih razloga neki i dalje preferiraju papirna izdanja. Čitanje papirnih knjiga nekima deluje „lakše za oči“ i pogodnije za udubljivanje u sadržaj nego što je to slučaj tokom čitanja elektronskih knjiga.

Da li ste i vi tsundoku?

Izvor: Mental Floss