Tomas Man


“Dobra šala nastaje kada se za nju upotrebi sva naša ozbiljnost.”

Tomas Man, nemački književnik


ČITAJTE  Džordž Gordon Bajron