Gi de Mopasan


“Rodoljublje je jaje iz kog se izležu ratovi.”

Gi de Mopasan, francuski pisac


ČITAJTE  Ursula le Gvin