Borislav Pekić


“Istorija ne poznaje narod čije su ruke čiste.”

Borislav Pekić


ČITAJTE  Nikolaj Vasiljevič Gogolj