Mark Tven


Uopšte ne odobravam dvoboje. Kad bi me neki čovek izazvao na dvoboj, ljubazno bih ga uzeo za ruku, odveo na neko mirno mesto i tamo ga ubio.

Mark Tven, američki pisac