Ženska borba : 150 godina borbe za slobodu, jednakost i sestrinstvo


Izdavačka kuća Čigoja štampa nedavno je, u prevodu Bojane Maksimović, objavila knjigu Ženska borba : 150 godina borbe za slobodu, jednakost i sestrinstvo  Jeni Jurdal.

O knjizi: Pre 150 godina, život žena bio je veoma različit od današnjeg; one nisu mogle da donose odluke o svom telu, da glasaju ili da zarađuju novac za sebe. Kada su se rodile roditelji su bili glavni, zatim muževi.

Scenarij je počeo da se menja tek kada su počele da se organizuju i bore za slobodu i jednakost.

U ovoj knjizi Marta Bren i Jeni Jurdal ističu istorijske bitke žena – između ostalog i za pravo na obrazovanje, učešće u politici, upotrebu kontraceptivnih sredstava, jednakost na tržištu rada – povezujući ih sa raznim društvenim pokretima.

Rezultat je bogata panorama feminističke borbe, koja pokazuje napredak koji je već postignut – i sve ono što bi trebalo postići.