Tin Ujević


“Bogatog idiota svi nazivaju bogatašem, a siromašnog idiota uvek idiotom.”

Tin Ujević, hrvatski pisac


ČITAJTE  Humor 21. veka - knjiga priča Predraga Ličine