Teri Pračet


“Inteligencija je kao noge – kad ih imaš previše, saplićeš sam sebe. Šest je otprilike pravi broj.”

Teri Pračet, Poslednji kontinent


PROČITAJTE I OVO:  Džordž Gordon Bajron