Razgovor o Ludvigu Holbergu i predstavljanje knjige “Izabrane komedije”


U ponedeljak, 12. decembra sa početkom u 16 časova na Filološkom fakultetu biće održan razgovor o Ludvigu Holbergu i predstavljanje knjige “Izabrane komedije” (izbor, prevod sa danskog i komentari: Sofija Bilandžija, Biblioteka NORD) koju su objavili Treći Trg i Srebrno drvo.

Na tribini će učestvovati prof. dr Sofija Bilandžija, Mirna Stevanović i Dejan Matić, dok će moderator biti doc. dr Nataša Ristivijević-Rajković.

Tribina je organizovana povodom jubileja: LUDVIG HOLBERG – 300 GODINA DANSKE I NORVEŠKE KOMEDIJE

O Ludvigu Holbergu: 

Iako je poznat kao „otac danske i norveške književnosti“, „danski Molijer“ ili „najveći dansko-norveški intelektualac 18. veka“, Ludvig Holberg u našoj sredini nije poznat van okrilja beogradske Skandinavistike. Ovim izdanjem se srpskom čitaocu prvi put predstavlja izbor od šest komedija najpoznatijeg skandinavskog prosvetitelja povodom značajnog jubileja: 300 godina od izvođenja prve Holbergove komedije Kazandžija-političar (25. septembra 1732.) čime se obeležava ne samo nastanak komedija na danskom jeziku, već i začetak pozorišta u Danskoj.

Reč je o profesoru univerziteta, potom rektoru univerziteta i baronu, plodonosnom istoriografu, komediografu i esejisti čije stvaralaštvo premašuje više hiljada strana, čija su dela još za njegovog života bila prevođena na nemački, engleski, švedski, holandski, ruski i francuski jezik. Titula „oca savremene danske i norveške književnosti“ koju mu dodeljuje ugledni kritičar G. Brandes nije prazna: njegovo stvaralaštvo začinje savremenu književnost etabliranjem čitavog niza klasičnih žanrova, do tada nepoznatih u Danskoj. Holberg je pre svega pionir danske komedije (Kazandžija-političar), ali i rodonačelnik danskog romana (Nils Klim) i danskog eseja (Razmišljanja o moralu). Na svojim mnogobrojnim putovanjima upoznao se sa idejama prosvetiteljstva i francuskom i italijanskom književnošću, koje su kasnije poslužili kao osnov i inspiracija za istorijska dela, komedije i eseje. Holberg je po svojoj idejnoistorijskom usmerenju prosvetitelj, a književnoistorijski je klasicista.

Holberga, koji se od siročeta, siromašnog studenta željnog putovanja u sistemu apsolutističke monarhije uspešno uzdigao do plemića, rektora univerziteta i zemljoposednika, danas pamtimo kao najpoznatijeg danskog komediografa svih vremena. Tri stotine godina kasnije Holberg je jedan od retkih evropskih klasicista koji uprkos vremenskoj distanci zabavlja i nasmejava sve generacije. Njegove komedije se i dalje izvode često i sa velikim uspehom: Jepe s Brda je najizvođenija danska komedija, a u vreme izlaska ove knjige upravo počinju pripreme za njeno postavljanje u Oslu.

Sofija Bilandžija (iz predgovora)