“Postoji samo jedan način da se postigne sreća na zemaljskoj kugli, a to je ili da savest bude čista ili da je uopšte nema.”

Ogden Neš, američki pisac i humorista


ČITAJTE  Rabindranat Tagore

Leave a Reply

Your email address will not be published.