Nova knjiga Save Damjanova


Upravo je, u izdanju Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin , izašla nova knjiga našeg istaknutog savremenog pisca Save Damjanova Also sprach Дамјанов.

Knjigu čine intervjui, nastali u periodu od 1985. do 2018. godine, koji u simboličkom broju 33, predstavljaju relevantne i uzbudljive autobiografske i autopoetičke pasaže.

 

Knjiga je štampana u čast dobitniku Nagrade za moderni umetnički senzibilitet Fonda Todor Manojlović čiji je laureat za 2017. godinu upravo Sava Damjanov.

 

Sava Damjanov rođen je u Novom Sadu 1956. godine. Pisao je prozu, književnoistorijske oglede i kritiku; uređivao nekoliko časopisa i edicija. Predaje na Filozofskom fakultetu u NovomSadu i kao gost-profesor predavao na niz fakulteta u inostranstvu. Priređivao za štampu dela srpskih pisaca 18, 19. i 20. veka. Autor je antologija stare srpske erotske književnosti i postmoderne fantastike, kao i više knjiga umetničke proze i naučnoknjiževnih studija, zbirki eseja i kritika.


PROČITAJTE I OVO:  „Krvava zemlja“: Mačevi i magija na Divljem zapadu