Haruki Murakami


“U najvećem broju slučajeva istinu prati snažan bol. A većina ljudi uopšte ne želi istinu uz koju ide bol. Ono što je ljudima neophodno jeste lepa i prijatna priča koja će im omogućiti da sopstveno biće dožive makar malo smislenijim. Upravo se zbog toga i zasnivaju religije.”

Haruki Murakami, japanski književnik


ČITAJTE  Gi de Mopasan