Foto: Freepik, Dereta

Knjiga o srpskim srednjevekovnim zastavama


Izdavačka kuća Dereta upravo je objavla knjigu Srpske srednjevekovne zastave Nikole Giljena.

Izuzetno malo prostora posvećeno je zastavama, pogotovo srednjovekovnim, u našoj naučnoj literaturi koja se bavi istorijom grafičkih komunikacija i primenjene grafike. U knjizi Srpske srednjovekovne zastave Nikole Giljena ova tema prvi put je razmatrana na celovit i sveobuhvatan način. Autor u potpunosti obrađuje izgled i poreklo svih sedam srpskih srednjovekovnih zastava za koje sigurno znamo da su postojale (od kojih su samo tri sačuvane i u fizičkom, materijalnom obliku), ali se temeljno bavi i svim drugim srpskim zastavama toga doba, koje su nam poznate iz raznih domaćih i stranih srednjovekovnih izvora – pisanih, slikanih, materijalnih (novac, pečati, arhitektura i sl.)…

PROČITAJTE I OVO:  SEDI DA ČITAŠ 2024: Klupe u obliku knjiga se vraćaju u centar grada
PROČITAJTE I OVO:  Proverite, možda ih i vi imate na tavanu! Kolekcionari starih i vrednih stripova zarađuju milione

U ovoj knjizi autor se opširno bavi ne samo zastavama s teritorije srednjovekovne Raške nego i onima s teritorija drugih srpskih srednjovekovnih zemalja, Zete, Bosne, Hercegovine i Dubrovačke republike, kao i zastavama stranih vladara i država, na primer, Venecije i Ugarske, koje su isticane na teritorijama srpskih srednjovekovnih zemalja kao zastave sizerena.

Ova knjiga Nikole Giljena značajan je doprinos istraživanju srpske srednjovekovne heraldike i veksilologije kao disciplinâ u okviru srpske medijevalne grafičke komunikacije i primenjene grafike, te stoga može poslužiti i kao priručnik umetnicima iz raznih oblasti u budućim rekonstrukcijama srpskog srednjovekovnog veksilološkog nasleđa za potrebe umetničkih dela, kao i filmskih i televizijskih ostvarenja.

Nikola Giljen je srpski istoričar i teolog, rođen u Beogradu 1971. Studirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a diplomirao na Bogoslovskom institutu Srpske pravoslavne crkve pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Stručni je saradnik i član Upravnog odbora Fonda „Princeza Olivera”, saradnik beogradske revije Istorija i časopisa Oružje i municija (Armi e Tiro) iz Novog Sada, odnosno Milana.

Koautor je i autor knjiga posvećenih temama iz srpske srednjovekovne istorije i većeg broja istorijskih i stručnih članaka objavlјenih u časopisima Istorija (2010–2014) i Oružje i municija (od januara 2016). Autor je i učesnik više kulturnih i naučnih manifestacija u organizaciji Fonda „Princeza Olivera”. Dela su mu prevođena na ruski, engleski i nemački jezik. Sa koleginicama i koautorima monografije Princeza Olivera, zaboravlјena srpska kneginja, Oliverom Šaranović i Sonjom Jovićević Jov, bio je nominovan za Nagradu grada Beograda u oblasti društvenih i humanističkih nauka 2010. godine.
Bio je angažovan i na filmu, kao stručni konsultant na pisanju scenarija i konsultant za istorijska, heraldička, veksilološka i vojna pitanja, naoružanje i vojnu opremu, u ostvarenjima Put ružama posut (2013) i Panta Draškić: Cena časti (2015).