Žan Žene

"Kada god sam izlazio na ulicu koračao sam odvažno. Ali me je uvek pratila mučna misao: strah da su pošteni ljudi zapravo lopovi koji su pronašli mudriji i bezbedniji način krađe.“ Žan Žene, francuski knjiže...

Žan Žene – manje džentlmen, više lopov

Žan Žene je bio istaknuti i kontroverzni francuski pisac, esejista, dramatičar, pesnik i politički aktivista. Njegov život može da se podeli na tri dela. U prvom je bio skitnica i lopov, u drugom se bavio pisa...