“Zaustavljanje smrti”: Smrt, ljubav, polusmrt

Moris Blanšo je, još tokom života, stekao kultni status među pripadnicima mlađe generacije. Izdavačka kuća koja je objavila najveći broj njegovih dela reklamirala ga je izjavom „Život mu je u potpunosti bio pos...