Konkurs: “Fantastična književnost okom foto-kamere”


Sajt za promociju fantastične književnosti „Art-Anima“, „ReFoto“ magazin, „Punkt.rs“, te izdavačke kuće „Čarobna knjiga“ i „Plato“, raspisuju konkurs za fotografije inspirisane književnim delima iz domena fantastike „Fantastična književnost okom foto-kamere“. Konkurs je otvoren do 10. maja 2015. godine, a pravo učešća imaju svi državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji.

KONKURS “Fantastična književnost okom foto-kamere”
(otvoren do 10. maja 2015)

Propozicije konkursa:

Na konkurs se primaju autorske fotografije inspirisane književnim delima iz domena fantastike. Radovi moraju da sadrže fantastične detalje, zbog čega je dozvoljeno korišćenje alata za obradu fotografija.

Jedan učesnik može poslati najviše tri autorske fotografije.

Fotografije moraju biti u elektronskom formatu JPEG, minimum 3MP, maksimalne veličine do 10MB.

Radove, imenovane po delu koje ih je inspirisalo, slati na adresu: fotokonkursartanima@yahoo.com.

Prilikom slanja radova, učesnik mora da dostavi svoje podatke: ime, prezime, adresu i broj telefona.

Stručni žiri proglasiće 15. maja najbolje radove.

Nagrade

Autori tri najbolja rada biće nagrađeni knjigama izdavačkih kuća „Čarobna knjiga“ i „Plato“.

Odabrane fotografije biće publikovane u junskom broju „ReFoto“ magazina.

Deset najboljih radova biće izloženo na Festivalu fantastične književnosti „Art-Anima“, koji će se ove godine održati od 02. do 04. juna u Knjižari Plato (Knez Mihailova 48).

Imena autora nagrađenih fotografija biće objavljena na sajtovima i društvenim mrežama organizatora.

Napomene organizatora

Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati fotografiju za koju smatra da ne odgovara temi konkursa ili koja tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja.

Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske. Učesnici moraju imati neotuđiva autorska prava na poslate fotografije koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko Organizator posumnja u autorstvo neke fotografije, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja eliminisati taj rad iz konkurencije. Učesnik mora biti spreman da na zahtev Organizatora dostavi fotografiju visoke rezolucije.

PROČITAJTE I OVO:  Britanski pisac Kazuo Išiguro dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Organizator ima pravo na korišćenje svih objavljenih fotografija u okviru konkursa isključivo za promociju foto konkursa u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će organizator nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišćenju Organizator se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane autora fotografija na konkursu.

Nepridržavanje gore navedenih pravila podleže diskvalifikaciji iz foto-konkursa.

Slanjem fotografije na foto-konkurs, prihvataju se uslovi navedeni u prethodnim stavkama.

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator konkursa. Žalbe se šalju elektronskim putem na kontakt adresu fotokonkursartanima@yahoo.com u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja pobednika. Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih u prvih 5 radnih dana po isteku roka za slanje žalbi.