Zoe Rodrigez posetila Srpski PEN centar


Zoe Rodrigez, predsednica Sidnejskog PEN centra, posetila je Srpski PEN centar, gde je u dužem razgovoru s predstavnicima ove organizacije razgovarala o mogućnostima aktivnije saradnje dva PEN centra, kao i šireg predstavljanja srpske književnosti u Australiji i australijske književnosti u Srbiji.

Zoe Rodrigez je predstavila najvažnije aktivnosti Sidnejskog PEN centra u proteklom periodu. Jedna od najvažnijih segmenata ove aktivnosti jeste saradnja s velikim brojem književnih festivala koji se organizuju u australijskim gradovima i koji, kako kaže Zoe Rodrigez, predstavljaju najvidljiviju tačku promocije savremene književnosti. Zoe Rodrigez predstavila je i plodnu saradnju Sidnejskog PEN centra sa Univerzitetom u Sidneju, kao i sa akademskom zajednicom u Australiji uopšte. Ova saradnja pokahzuje se sve važnija u kontekstu aktuelne marginalizacije vrhunske kulture. Predsednica Sidnejskog PEN centra interesovala se za međunarodne književne festivale u Srbiji, njihov koncept i odjek u široj javnosti. Zoe Rodrigez i predstavnici Srpskog PEN centra zajednički su zaključili da književni festivali predstavljaju odličan model prezentacije i promocije savremene književnosti, koji odgovara senzibilitetu različitih generacija, kao i da svoj budući zajednički rad na predstavljanju srpske književnosti u Australiji i australijske književnosti u Srbiji usredsrede na saradnju s književnim festivalima u ove dve zemlje.

Poseban deo aktivnosti Sidnejskog PEN centra posvećen je pitanju zaštite autorskih prava pisaca i izdavača. Zoe Rodrigez govorila je o izazovima koji se u pogledu zaštite autorskih prava, usled novih tehnoloških i informatičkih okolnosti, javljaju kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Klasični koncept zaštite autorskih prava u mnogim aspektima više nije održiv, utoliko je neophodno osmisliti nove modele zaštite autorskog prava koji će biti u duhu dinamične promene tehnologije, ali i u interesu autora i njihovih izdavača, rekla je Zoe Rodrigez, koja veruje da je zaštita autorskih prava u najboljem interesu svih, ne samo autora.

PROČITAJTE I OVO:  Almanah jedne epohe - autobiografija Bekima Fehmiua

Predstavnici Srpskog PEN centra predstavili su Zoi Rodrigez rad ove organizacije u proteklih nekoliko godina, posebno ističući Svetski kongres Međunarodnog PEN u Beogradu 2011. godine, Regionalnu konferenciju Srpskog PEN centra na značajne književne teme, rad Balkanske PEN mreže, kao i rad na promovisanju srpske književnosti u međunarodnim okvirima.

Veliku pažnju Zoe Rodrigez privukle su antologija savremene srpske poezije, antologija savremene srpske proze i antologija srpske kratke priče XX veka na engleskom jeziku, kao i istorija srpske književnosti na engleskom jeziku koje je objavio Srpski PEN centar. Zoe Rodrigez posetila je Srpski PEN centar zajedno sa Draganom Živančević, prevoditeljkom i članicom Sidnejskog PEN centra, koja već dvadeset pet godina živi u Brizbejnu. Tokom boravka u Evropi Zoe Rodrigez će posetiti još nekoliko PEN centara.