Sveobuhvatna slika vladavine i boravka Rimljana u našim krajevima


Teško je pronaći u celokupnoj istoriji period kada su ljudi iz naših krajeva, naši prethodnici i bar po geografskom poreklu zemljaci, toliko uticali na sudbinu evropske civilizacije i pravac u kojem će se kretati svet kao u periodu pod rimskom vlašću. „Purpur imperije“ dr Duška Lopandića je priča o tim ljudima i o tom vremenu, o našim krajevima i značaju koji je ovaj prostor imao na mapi istorije.

Većina rimskih careva tokom III i IV veka naše ere poticala je sa prostora današnje Srbije, odnosno sa šireg prostora Balkana. U dramatičnim promenama koje su pogodile Rimsku imperiju ti ljudi su igrali ključnu ulogu i odredili ne samo budućnost Rimskog carstva nego i sudbinu hrišćanstva i kasnije čitave Evrope. Car Konstantin Veliki bio je tek jedan od dvadesetak rimskih careva rođenih na našim prostorima, poput Galerija, Proba, Konstancija, Maksimijana, Aurelijana, Licinija, Gracijana, Konstansa, Jovijana i drugih.

Ideja Duška Lopandića bila je da na popularan i čitljiv način oživi to značajno doba za istoriju Evrope. „Istorija antičke Evrope, a posebno istorija Rimskog carstva, čini deo našeg istorijskog nasleđa, pa i u krajnjem vidu našeg  kolektivnog identiteta, koje je često zaboravljeno ili manje spominjano od recimo nasleđa iz perioda srednjeg veka. Purpur je boja koju su u rimsko doba, a kasnije i u Vizantiji, smeli da koriste samo carevi. Otuda naziv knjige. Nikada naš prostor, tj. oblasti Gornje Mezije i Donje Panonije – današnje Srbije – nije imao veću važnost za evropsku civilizaciju nego što je to bilo u periodu poznog Rimskog carstva.

U ovoj knjizi se govori ne samo o brojnim i važnim rimskim carevima poreklom iz naših krajeva već i o mnogim drugim važnim temama iz rimskog doba koje su na razne načine povezane sa našim vremenom – o crkvenim saborima održanim na ovom prostoru, o svecima iz naših krajeva, gradovima, o putevima i građevinarstvu, o legijama, vojsci itd. Ovo je jedinstvena povest o tome kako su ljudi iz naših krajeva spasli i obnovili evropsku civilizaciju. Rimska civilizacija i dalje živi u našoj svakodnevici, od Singidunuma do Naisa još uvek hodamo njihovim stopama“, rekao je Lopandić.

Duško Lopandić je stručnjak za međunarodne odnose i profesor evropskog prava. Radio je kao profesionalni diplomata. Doktorirao je u Parizu. Bio je, između ostalog, ambasador Srbije u Lisabonu i Briselu (pri EU). Objavio je niz stručnih dela o današnjem svetu, kao i knjige iz oblasti istorije.