Saopštenje Srpskog PEN centra povodom rezultata konkursa za savremeno stvaralaštvo


Srpski PEN centar je sa zabrinutošću primio rezultate Konkursa za savremeno stvaralaštvo koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, rezultate Konkursa za savremeno stvaralaštvo koje je raspisao Grad Beograd, kao i rezultate konkursa za savremeno stvaralaštvo koje su raspisali drugi gradovi i opštine u Srbiji.

Pažljivo analizirajući rezultate pomenutih konkursa, Srpski PEN centar je došao do nedvosmislenog zaključka da ovi rezultati ne održavaju raznovrsnost, razuđenost, inovativnost, modernost i bogatstvo savremene srpske kulturne scene.

Srpski PEN centar smatra da su konkursi za savremeno stvaralaštvo jedan od najvažnijih instrumenata kulturne politike. Samim tim odgovornost za transparentno i na kvalitetu predloženih projekata utemeljeno sprovođenje ovih konkursa je veće, a posledice pogrešnih i neobrazloženih odluka po savremenu srpsku kulturu štetnije.

Srpski PEN centar smatra da Ministarstvo kulture i informisanja, Sekretarijat za kulturu grada Beograda i sekretarijati za kulturu u drugim gradovima i opštinama u Srbiji, kao ni njihove komisije ne bi trebalo da na javne kritike odgovaraju rutinskim isticanjem kako je novca nedovoljno, kako je uvek neko nezadovoljan i kako šansa mora biti data drugima. Imajući u vidu značaj konkursa za savremeno stvaralaštvo, Srpski PEN centar veruje da je neophodno da celokupna procedura konkursa bude transparentna, rad komisija javan, članovi komisije u svim slučajevima poznati javnosti, a odluke o izabranim projektima obrazložene.

Rezultati pomenutih konkursa za savremeno stvaralaštvo, u pojedinim gradovima na posebno dramatičan način, pokazuju da su bez podrške ostali značajni projekti mnogih umetničkih asocijacija, festivala, stručnih konferencija, časopisa, izdavačkih kuća i kreativnih pojedinaca čiji je rad višestruko i u dužem vremenu priznat i potvrđen kako u savremenoj srpskoj kulturi, tako i u međunarodnom kontekstu. Na drugoj strani, u mnogim slučajevima podržani su projekti asocijacija koje ne učestvuju na vidljiv ili umetnički relevantan način u savremenoj kulturi, niti doprinose njenoj raznovrsnosti i stvarnim mogućnostima. Nisu retki ni primeri da je podržan rad asocijacija ili subjekata koji su potpuno nepoznati javnosti ili su osnovani neposredno pred raspisivanje nekih od pomenutih konkursa.

PROČITAJTE I OVO:  Nova knjiga Tibora Varadija

Srpski PEN centar smatra da je neophodno drugačije rasporediti budžet za kulturu kako se ne bi događalo da pojedini festivali dobiju više novca nego sva umetnička udruženja zajedno ili više nego celokupne oblasti uzete zajedno, na primer, kapitalno izdavaštvo u Srbiji.

Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za savremeno stvaralaštvo Srpski PEN centar je od osam predloženih projekata dobio podršku za realizaciju samo dva projekta, dok na konkursu Grada Beograda nije dobio ni jedan jedini dinar podrške, prvi put u proteklih 20 godina. Srpski PEN centar, kao organizacija prirodno usmerena na međunarodnu saradnju i međunarodnu promociju srpske književnosti, na konkursima Ministarstva kulture i informisanja nije dobila podršku ni za jedan program međunarodne saradnje, uključujući učešće na regionalnim konferencijama u Sloveniji, Makedoniji i Rumuniji, kao i učešće na Međunarodnom kongresu PEN u Ukrajini. Zbog toga predstavnici Srpskog PEN centra nisu učestovali u radu ovih konferencija. Naglašavamo da predstavnici Srpskog PEN centra prvi put u proteklih 30 godina nisu učestovali u radu Regionalne konferencije PEN u Sloveniji. Srpski PEN centar bio je prinuđen da obavesti regionalne PEN centre o nemogućnosti dogovorene saradnje u ovoj godini, a o tome će obavestiti i centralu Međunarodnog PEN u Londonu.

Srpski PEN centar traži javnu raspravu na kojoj bi se, kroz učešće stručne i profesionalne javnosti, kao i predstavnika Ministarstva kulture i resornih sekretarijata za kulturu u gradovima i opštinama u Srbiji, preispitali rezultati konkursa za savremeno stvaralaštvo i raspravljalo o kriterijumima i procedurama ovih konkursa kako bi se oni odvijali u najboljem interesu savremene srpske kulture.