Razgovori s razlogom: Bojan Jovanović “Spasonosne nevolje”


U utorak, 03. oktobra 2017. sa početkom u 12 časova u Srpskom književnom društvu (Francuska 7) biće održani Razgovori s razlogom gde će biti predstavljena knjiga pesama Spasonosne nevolje Bojana Jovanovića.

U razgovoru će učestvovati Jovan Pejčić, Slađana Ilić i Dobrivoje Stanojević.

O knjizi: Iza prividnog protivurječja koje se nalazi u naslovu zbirke pjesama Spasonosne nevolje, skrivaju se tri dominantna i duboko povezana lirska svijeta na kojima počivaju pjesnička značenja Bojana Jovanovića. Prvi lirski svijet obuhvata objektivnu stvarnost i ona značenja koja se nalaze izvan nas u svakodnevnom životu ispunjenom različitim nedaćama, paradoksima i tragičkim saznanjima. Drugi lirski svijet obuhvata subjektivni prostor i ona značenja koja se reflektuju duboko u našem biću kao psihološka i emocionalna reakcija na spoljašnji život i sve njegove pojavne oblike, od radosti i sreće, do patnje i bola, od sumnje i nadanja, do nevjerice i pokušaja da se taj svijet promijeni i učini podnošljivijim. Treći lirski svijet obuhvata metafizičke prostore i ona značenja koja se nalaze nad nama, iza našeg uma i naših emocija, u filozofskim projekcijama čovjekove sudbine na zemlji, njegovog kosmičnog postanja i veze sa Tvorcem, smrtnosti ili besmrtnosti čovjekovog bića, pa sve do shvatanja umjetnosti i svakovrsnih stvaralačkih talenata kao božanskog dara i neraskidive povezanosti čovjeka i njegove duše sa kosmičkim prostorima.

O autoru: Bojan Jovanović je rođen 1950. godine u Nišu. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osim više antropoloških dela i većeg broja alternativnih filmova objavio i sledeće knjige pesama:

Bacanje kamenčića (1973),

Kost između obala (1981),

Dušolovac (1989),

Propoved mrava (1993),

Peščana majka (1996),

Odlomci božanstva (1997),

Kuća iza oblaka (1999),

Nazivi dolazećeg (2005),

Senke u tami (2006),

Govor prozorljivog (2009),

Sastojci vremena (2012),

Ponovna rođenja – izabrane i nove pesme (2015).

PROČITAJTE I OVO:  Utorak na štandu Arhipelaga

Važan aspekt njegovog književnog rada čine tematski eseji i tekstovi o domaćim i inostranim piscima. Pesme su mu prevođene na engleski, francuski, nemački, italijanski, mađarski i slovenske jezike. Zastupljen je u više antologija.