Nova knjiga pesama Radomira Uljarevića


Nova knjiga pesama Radomira Uljarevića Škola odučavanja upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga, u pesničkoj ediciji Element.

Škola odučavanja je pesnički putopis o boravku na Svetoj Gori i u Hilandaru. Oblikovane kao pesničke priče sa jakom lirskom evokacijom, pesme u knjizi Škola odučavanja predstavljaju snažan susret sa pitanjima modernih vremena i preispitivanje individualnih i kolektivnih izazova. Polazeći, po pravilu, od nekog iskustvenog događaja, nove Uljarevićeve pesme nastoje da rekonstruišu složen unutrašnji svet njihovih pesničkih junaka.

Uljarevićevi stihovi kreću se u dva smera. Na jednoj strani, to je putovanje na Svetu Goru u kome se prepoznaje obredni karakter i potraga za smislom svakodnevne egzistencije. To putovanje pokreće susret sa tradicijama mišljenja i sa tradicijama pesništva, sa jezičkim i kulturnim slojevima, sa izazovima socijalne svakodnevice i sa izazovima pamćenja. Ukazujući se kao izlaz iz svakodnevice, ovo putovanje postaje plodna osnova za preispitivanje malih i velikih stvari svakodnevice, radosnih otkrića smisla i kritičkog presabiranja iskustva „naših dana“.

Na drugoj strani, put na Svetu Goru nije samo otkriće privilegovane geografije nego i otvaranje novih metafizičkih slojeva u kritičkom pesništvu po kome znamo Uljarevićeve stihove.

Baveći se vidljivim i nevidljivim, svakodnevnim i nesvakidašnjim, istorijskim i vanvremenim, ljudskim i epifanijskim, Radomir Uljarević je u pesmama iz knjige Škola odučavanja uobličio moderan i uverljiv pesnički glas o krizi smisla u svakodnevici i o neprekinutoj potrazi za smislom.

Radomir Uljarević (1954), pesnik iz Podgorice, objavio je petnaest knjiga pesama, među kojima se nalaze: Britva, Primalni krik, Predgovor, Zimski dvorac, Dvostruka kolevka, Govori i članci, Pesme i prevodi, Opis, Neke stvari i ostalo i Bilećko proročanstvo. Knjige pesama objavljene su mu na rumunskom i engleskom jeziku. Dobitnik je više domaćih i međunarodnih nagrada za poeziju.

Pre nekoliko dana na Međunarodnom festivalu poezije u Rešici u Rumuniji Radomiru Uljareviću je uručena Velika nagrada za poeziju „Senior kulture“.

PROČITAJTE I OVO:  Predstavljena knjige "Agonija Jugoslavije" Andrije Čolaka