NBS: Istorija umetnosti u Srbiji 20. vek


Narodna biblioteka Srbije,

ulaz sa Vračarskog platoa

sreda, 11. mart, 19 sati

Razgovor povodom objavljene knjige:

Istorija umetnosti u Srbiji 20. vek

(Orion art, 2014)

Učestvuju: prof. dr Miško Šuvaković, prof. dr Ješa Denegri i prof. dr Nikola Dedić

Trotomna knjiga Istorija umetnosti u Srbiji XX vek zamišljena je kao razrađena zbirka studija o umetnostima dvadesetog veka u Srbiji sa jasnim referencama prema jugoslovenskim umetničkim praksama, te regionalnim, internacionalnim i globalnim horizontom umetničkih, kulturalnih i društvenih teorijskih praksi. Sve tri knjige reprezentuju oko 6000 ilustracija i čine analitičke i interpretativne studije kojima se na interdisciplinaran način povezuju rasprave likovnih umetnosti, arhitekture, fotografije, filma, teatra, muzike i svakodnevnog života.

Treći tom projekta odnosi se na tumačenje složenih i višeznačnih procesa umetničke, te kulturalne i društvene modernizacije u srpskom, austrougarskom i jugoslovenskom društvu, sa delima slikara, skulptora, grafičara, arhitekti, fotografa, filmskih radnika, kompzitora, pozorišnih umetnika i dizajnera: Uroš Predić, Paja Jovanović, Milan Jovanović, Toma Rosandić, Ivan Meštrović, Nadežda Petrović, Sava Šumanović, Petar Dobrović, Nikola Dobrović i dr.

Dobro došli!


PROČITAJTE I OVO:  Priča o istrajnosti iz pera jednog od najznačajnijih pisaca za decu